วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดระดับมัธยมศึกษา

ประชุมวันที่ 24/02/54
ณ ห้องประชุมสำนักงานครู

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุม 
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ระดับมัธยมศึกษา

"อยากเห็นเด็ก ม.3 ที่เรียนจบกับเราไปแล้วเป็นอย่างไร"
- รับผิดชอบต่อสังคม
- พบสิ่งที่ตัวเองสนใจ พบความถนัด
- พัฒนาความสามารถเฉพาะ
- ทักษะการใช้ชีวิต
- อุตสาหะ มานะ บากบั่น
- เห็นคุณค่าตนเองและสรรพสิ่ง
- อดทน ร่างกาย
- วิจารณญาณ
- ผู้นำ
- ทักษะ ICT
- รู้ กาละเทศะ
- รักการอ่าน
- ดำเนินวิถีความสุข
- ทักษะทางวิชาชีพ
- มีวินัย
- วุฒิภาวะ


"การนำความรู้นั้นไปปรับใช้ในการใช้ต่อวิถีการดำเนินชีวิต"
ปลา - แห -- วิธีสร้างเครื่องมือคิด
* กระบวนการแสวงหาความรู้ จัดการความรู้
* เครื่องมือคิด

********************************************************************
ตอบคำถามการจัดเตรียมโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554

อาคารและสิ่งที่ปลูกสร้าง
- อาคารเรียนชั่วคราวก่อนเปิดเรียนจะใช้ห้องไหน(บ้านดิน)
- โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน จะใช้รูปแบบใด(รอ..ครูอ้อนออกแบบมานำเสนอ)
- นักเรียนมัธยมฯทานข้าวร่วมกับน้องประถมฯหรือไม่ และจะมีการแยกการจัดการบริหารอย่างไร เช่น แม่ครัว โรงอาหาร(ให้เป็นพิธีกรรม / สติ / เบี่ยงพลัง)
- สนามกีฬาเด็กมัธยมฯอยู่ตรงไหน(สนานเดิม ปรับเปลี่ยนรูปแบบ)
- ระบบน้ำที่ใช้ในระดับมัธยม มีการเตรียมการอย่างไร(ระบบเดิม แต่อาจจะเพิ่มถังเก็บน้ำ)
- ลานจอดรถจะมีการจัดเพิ่มขึ้นหรือเปล่า(บริเวณที่สร้างขึ้นใหม่ ข้างสนามบาส)
- ห้องโสตฯ ห้องดูหนังจะสร้างรูปแบบใด(ใช้ห้องดนตรีเก่า/ซื้อ TV จอแบบมาไว้ดู)
- ห้องดนตรีจะจัดไว้ที่ไหน(ครูต้องเปลี่ยนรูปแบบมาสอน เน้นการละครในช่วง 2 เดือน แรกของมัธยม)
- ห้องสมุดจะจัดแยกจากของประถมฯหรือไม่(ไม่แยก แต่มัธยมจะมีส่วนที่เก็บหนังสือที่จำเป็นไว้)
- ห้องคอมฯ การวางระบบเครือข่ายคอมเป็นอย่างไร(นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้เริ่มจากพื้นฐานหลัก ของคอมพิวเตอร์)
- การสร้างบรรยากาศและทัศนียภาพบริเวณโดยรอบอาคารมัธยมเป็นอย่างไร(ต้องสวยกว่าแปลนที่ออกแบบวาดไว้) 

ระบบการเรียนการสอน
- การจัดกลุ่มสาระการเรียนรู้จะเป็นในรูปแบบใดและจะใช้การสอนแบบบูรณาการอย่างไร(ประชุมครั้งหน้า ครูณี ครูป้อม ออกแบบ Model มานำเสนอที่ประชุม)
- เด็กๆจะเรียนกีฬาประเภทไหนที่จะสอดคล้องกับการใช้พลังงานอย่างมาก ให้ได้ปลดปล่อยต้องมีครูกีฬาเฉพาะหรือไม่(เรียนกีฬาตามหลักสูตรวางไว้)


สิ่งที่ต้องจัดเตรียมอื่นๆเพิ่มเติม
- การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์การเรียน การเกษตร งานฝีมือ การทดลอง ในรูปแบบของ Mobile (คิดออกแบบ ตอนเหตุการณ์มาถึง)
- ชุดนักเรียนจะเป็นรูปแบบไหนและชุดพละเป็นอย่างไร(รูปแบบคล้ายๆ เดิม)
- ข้อตกลงวิถีชีวิตของนักเรียนในระดับมัธยมฯเป็นอย่างไร(ข้อตกลงเดิม สร้างความเข้าใจให้เขาเห็นมากขึ้น)
- ชุดพละเป็นอย่างไร(ชุดเดิม)
- ค่าอาหารของนักเรียนมัธยมต้องจ่ายมากกว่าหรือเท่ากับระดับประถมฯ(เท่าเดิม) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น