วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

มัธยมนอกกะลา โดยลำปลายมาศพัฒนา..

ต้นเดือนกุมภาพันธ์'54 ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง
โพสข้อความลงใน facebook.com ไว้..

แบบอาคารเรียนจริง "มัธยมนอกกะลา"

    ด้วยกรอบความคิดของการศึกษาที่เอาวิชาเป็นตัวตั้งและการคัดกรองด้านวิชาการทำให้มีเด็กเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถเรียนต่อไปในระดับสูงขึ้นได้ โอกาสนั้นแคบลง เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ไม่เก่งด้านวิชาการถูกทิ้งระหว่างทางทั้งที่พวกเธอเหล่านั้นต่างก็มีศักยภาพด้านอื่นๆ ที่รอการงอกงาม อีกทั้งพวกเธอเหล่านั้นยังสุ่มเสี่ยงที่จะจมหายไปกับกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมที่ไหลแรงขึ้นทุกทีถ้าการศึกษาไม่ได้ให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งด้านใน..
     มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะก่อตั้งโรงเรียนนอกกะลาระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่จะจัดการศึกษาโดยเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง อันจะเป็นที่ที่มนุษย์ได้สร้างการเรียนรู้สำหรับมนุษย์ ซึ่งจะมีครู พ่อแม่ และชุมชน ร่วมมือกันในการเกื้อหนุนให้เด็กทุกๆ คนได้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและงอกงามได้ตามศักยภาพตามความถนัดและตามความปรารถนาของตน ให้ความสำคัญกับการร่วมมือกัน ไม่เน้นการแข่งขัน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และความงอกงามด้านจิตวิญญาณเพื่อให้มีความแข็งแกร่งด้านในซึ่งจะเป็นรากฐานให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะและวิถีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น การดูแลสุขภาพกายและใจ การดูแลสภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทักษะชีวิต การเป็นผู้ผลิตอาหารและปัจจัยการดำรงชีวิต ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในท้องถิ่นอย่างมีความสุข..

แบบจำลองอาคารเรียน
เป็นแบบเรือนไทยอีสาน "มัธยมนอกกะลา"
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น