วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมอาสาสร้างสุข

ผลงานการสรุปกิจกรรมอาสาสร้างสุขของพี่ๆ ชั้น ม.1 
ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในช่วงปิด Quarter1/2554