วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

พิธีชา ม.1

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ร่วมกันทำกิจกรรมพิธีชาครั้งแรก
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมพิธีชา..
- การดำเนินชีวิตอย่างมีสติ อยู่กับปัจจุบัน นอบน้อม เชื่อมโยง การได้ชื่นชมความงาม
- เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น