วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง '54 (งอกนอกกะลา)

นิยามการเรียนรู้โรงเรียนนอกกะลา 


'การเรียนรู้เป็นกระบวนการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สูงขึ้น อย่างเป็นองค์รวม ทั้งองค์กร ภายในคนคนหนึ่งและองค์รวมที่เชื่อมสัมพันธ์อยู่ในระบบใหญ่'งอกนอกกะลา..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น