วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภาพนักเรียนเปิดเรียนวันแรก ม.1

    เปิดเรียนวันแรกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส ถ่ายรูปติดบอร์ดหน้าชั้นเรียน..

เด็กหญิงณัชฐนิชา เพียขันทา(จ๋อม)

เด็กชายชัยวัฒน์ แสนลาด(ฟรองค์)

เด็กหญิงอาทิตยา เพชรตะกั่ว(กระเต็น)


เด็กชายชนาวุฒิ ภูอาจดั้น(เอริ์ธ)
 
เด็กหญิงสุทธิดา ทุมตา(นุ๊ก)

เด็กหญิงเสาวภา คชเถื่อน(มิ้นท์)

เด็กชายวิศรุต อ่อนนวล(เก่ง)

เด็กหญิงชมพูนุช ปาปะขัง(น้ำ)

เด็กหญิงณัฐชานันท์ วิชาฮาด(ออม)

เด็กชายภูมินาวัตน์ ภัตติยะวานิช(ปอง)

เด็กชายขจรพงศ์ ศรีอินทร์(เบส)

เด็กหญิงธัญญชนก โสรี(รัก)

เด็กชายทีปกร ซอนรัมย์(ช้าง)

เด็กชายมงคลชัย บ่อไทย(แทน)

เด็กชายอนันต์ อัมรานนท์(ลาร์ค)

เด็กชายณัฐภัทร เรืองบุญ(เจมส์)

เด็กชายธนภพ บุญเรือง(อั๋น)

เด็กชายชานน เกษมสุข(โจ๊กเกอร์)

เด็กชายวินัย สวาทนา(ปาล์ม)
 
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น