วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

จิตศึกษา ม.1

จิตศึกษาของพี่ๆ ม.1 เปิดเรียนวันแรก..
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2554


กิจกรรมจิตศึกษา..
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก 
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น